بلوک سقفی MPS

بلوک سقفی MPS  چیست؟
قالب های MPS، پانل هایی است که برای پوشش دادن بلوک های سقفی یونولیتی به کار می رود. این قالب ها در جهت جلوگیری از آتش سوزی و دیگر خطرات احتمالی استفاده می شوند. ضخامت بلوک سقفی MPS   12 سانتی متر بوده و با استفاده از این قالب ها نیازی به سقف کاذب وجود نخواهد داشت.
یکی از مهمترین دلایل استفاده از بلوک سقفی MPS   ایین است که این قالبها از شکسته شدن یونولیت های سقفی در زمان بتن ریزی جلوگیری نموده و این امر باعث کاهش مصرف بتن و یونولیت های سقفی میشود. به همین دلیل در هزینه ها نیز صرفه جویی می شود.
در بحث ایمنی نیز بلوک سقفی MPS   میتواند از در برابر آتش سوزی تا دمای 120 درجه سانتیگراد در مدت 15 دقیقه دوام داشته باشد.
یکی دیگر از مزایای این قالب ها ایجاد چسبندگی بیشتر گچ به قالبها به دلیل زبر بودن آن است.
با استفاده از بلوک سقفی MPS   میتوانید فضای داخلی را افزایش دهید و ارتفاع سقف بیشتر می شود.
همچنین وزن سقف با استفاده از بلوک سقفی MPS   کاهش می یابد.
لازم به ذکر است این سازه در مقابل زلزله نیر بسیار مقاوم است.